Jak danit výnosy z investic do podílových fondů

19. března 2012 v 8:58 |  Rady
Drobný investor musí mnohdy řešit otázku, kam vložit dočasně volné peněžní prostředky za účelem jejich zhodnocení.

Jednou z nabízejících se možností je investice do cenných papírů. Cenných papírů existuje celá řada, v popředí zájmu však stojí akcie a podílové listy. A právě investice do podílových fondů jsou mnohdy považovány za nejvhodnější variantu pro začínajícího investora. Investovat do podílových fondů, je poměrně jednoduché. O poznání těžší však již může být zdanění výnosů z této investice.
Výnosové fondy vyplácejí výnos pravidelně ve formě dividendy. Dividenda podléhá zdanění patnáctiprocentní srážkovou daní, kterou srazí a odvede přímo investiční společnost, která spravuje podílový fond. Při investicích do růstových podílových fondů investor počítá s tím, že nakoupí podílové listy a po určité době je prodá za vyšší cenu. Případný příjem z prodeje, pak musí zdanit - avšak neplatí to vždy.
V případě drobného investora, který nakoupené podílové listy nezahrnul do obchodního majetku (do svého podnikaní), je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů podle § 4 zákona o dani z příjmu, pokud doba mezi nákupem a prodejem podílového listu překročí šest měsíců (časový test). Je ovšem nutné, aby poplatník byl schopen doložit datum nákupu i prodeje podílového listu.
Pokud není splněn časový test, zdaní poplatník příjem podle § 10 zákona o dani z příjmu jako "ostatní příjem" a ve svém daňovém přiznání použije přílohu číslo 2. Kód je D. Jako výdaj se uplatní pořizovací cena zvýšená o případné výdaje spojené s pořízením nebo prodejem (poplatky při nákupu, prodeji, obchodníkovi, poradenství).
Při zdaňování cenných papírů není možno uplatnit osvobození příležitostných příjmů do 20 tisíc korun. Daňové přiznání je v tomto případě povinen podat každý, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 15 tisíc Kč.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama